Bezrobocie wg BAEL w I kw. 2021 r. wyniosło 4,0 proc. – GUS

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w I kwartale 2021 r. 4,0 proc. wobec 3,1 proc. w IV kwartale 2020 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.