Białoruś: Łukaszenka: uprawnienia Rady Bezpieczeństwa należy rozszerzyć

Uprawnienia białoruskiej Rady Bezpieczeństwa powinny zostać rozszerzone o nowe konkretne, życiowo ważne funkcje – powiedział we wtorek Alaksandr Łukaszenka. 9 maja podpisał on dekret, na mocy którego Rada Bezpieczeństwa przejmuje władzę w kraju w przypadku śmierci głowy państwa.