DPLiF nie będzie odpowiadał na tak zniuansowane kwestie

Jeżeli NRA oczekuje, że DPLiF przedstawi w każdym z tych wariantów gotowy przepis, w jaki farmaceuta ma postępować, to jest to oczekiwanie, które z oczywistych względów nie może być spełnione.