Leczenie WZJG: kapsułka przyjmowana raz na dobę. Jest nowa rejestracja

Przyjmowany doustnie raz na dobę ozanimod jest pierwszym i jedynym modulatorem receptora fosforanu sfingozyny 1 (S1P) dopuszczonym do leczenia pacjentów z umiarkowaną i ciężką aktywną postacią WZJG.