Ministerstwo Zdrowia powołało zespół do spraw koordynacji działań profilaktycznych

Zadaniem zespołu będzie przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie koordynacji działań profilaktycznych podejmowanych przez poszczególne instytucje zdrowotne w Polsce (ze szczególnym nastawieniem na te, których przedstawiciele znajdują się w składzie Zespołu)