NFZ zmienia finansowanie za teleporady w POZ

NFZ chce finansowo motywować placówki POZ do tego, aby udzielały więcej porad bezpośrednich, a nie teleporad. W zależności od liczby udzielanych teleporad przychodnie POZ będą miały obniżony lub podwyższony współczynnik korygujący do stawki kapitacyjnej. Jak podkreśla Fundusz, są placówki, w których teleporady stanowią ponad 80 proc. wszystkich realizowanych wizyt.