Obowiązki instytucji kultury jako płatnika przy zakupie licencji

Instytucja kultury nabyła od amerykańskiej firmy licencję na wyświetlanie filmu. Czy jednostka jest zobowiązana do rozliczenia podatku u źródła?