PAIH: niedobory leków z powodu koncentracji produkcji API w Chinach i Indiach

Podpisano wspólną deklarację Grupy Wyszehradzkiej i Francji o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego. Jakie zawiera postanowienia?