Photon Energy z nową długoterminową strategią rozwoju

Photon Energy opublikował strategię rozwoju na lata 2021 – 2024. Efektem jej realizacji będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.