Polski Ład w zdrowiu, czyli strategia rozwoju systemu do 2030 roku. Nowa strategia

Pacjent, procesy, rozwój i finanse – to działania zaplanowane w czterech głównych wzajemnie zależnych obszarach zdrowotnych w nowej strategii resortu zdrowia do 2030 roku.