Prosta spółka akcyjna nie taka prosta. Może być księgowym wyzwaniem

Ta nowa forma organizacyjna już budzi wątpliwości księgowych co do sposobu prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zwłaszcza operacji związanych z kapitałem i rozliczeniami z akcjonariuszami