Rosja: Pomysł wykorzystania pracy więźniów wzbudził obawy przed powrotem GUŁAG-u

Rząd Rosji rozważa zatrudnienie więźniów do prac, które dotąd wykonywali imigranci zarobkowi. W kraju pamiętającym niewolniczą pracę i masową śmierć więźniów GUŁAG-u na budowach stalinizmu pomysł budzi złe skojarzenia. Są też pytania o jego sens ekonomiczny.