SOR-y: jest projekt ujednolicający zarządzanie obsługą pacjentów

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zawierający rozwiązania techniczne pozwalające na jednolite zarządzanie obsługą pacjentów oczekujących na SOR.