Stilo Energy podała ostateczne wyniki za I kwartał 2021 r.

Działająca na rynku fotowoltaiki Stilo Energy w I kwartale 2021 r. osiągnęła 12,48 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 21,21 mln zł w I kwartale 2020 notując 3,31 mln zł straty EBITDA tj. o ponad 5 proc. mniej niż szacowano wobec 61 tys. zł zysku EBITDA w I kwartale 2020  r. – wynika z raportu giełdowego spółki.