Związkowcy z kampanią Make Amazon Pay

Amazon uosabia antyspołeczny model korporacyjny, który ma na celu unikanie obowiązków pracodawcy i napędzanie konfliktowego modelu pracy – czytamy na stronach NSZZ Solidarność.